Hoe werkt het?ConsulentenDaily messagesBlogsAccountContact

Privacy Statement

In deze privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij van jou als gebruiker van onze website c.q. onze diensten verzamelen, wat wij daarmee doen en welke rechten je als gebruiker hebt. De inhoud van dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er veranderingen worden aangebracht, zullen we jou daarover informeren. De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 16 augustus 2019.
 
Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?
Medium Expert gebruikt persoonsgegevens van de gebruikers
  • om de door haar aangeboden diensten mogelijk te maken,
  • om de prestaties van o.a. Medium Expert en daarmee haar dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld door deze beter op je wensen aan te kunnen laten sluiten),
  • om verzoeken van de gebruikers om informatie te kunnen verwerken (bijvoorbeeld verzoeken om de nieuwsbrief te ontvangen),
  • om (commerciële) activiteiten te kunnen ontplooien (bijvoorbeeld door persoonlijk aanbiedingen te kunnen doen).
 
Welke gegevens slaan wij van je op?
Als je je inschrijft bij Medium Expert slaan we jouw email-adres, geboortedatum (optioneel) en voornaam (optioneel) op. Zolang je jouw account niet verwijderd, bewaren wij de gegevens van jouw account. De chatberichten die via Medium Expert plaatsvinden en de chathistorie worden door ons vertrouwelijk behandeld en als zodanig opgeslagen.
Wij bewaren een chathistorie en gebruiken deze uitsluitend ter verbetering van de dienstverlening aan de desbetreffende gebruiker of voor verbetering in algemene zin. Indien de chathistorie wordt gebruikt ter verbetering van de dienstverlening in algemene zin wordt de chathistorie eerst geanonimiseerd. Voor betalingen maken wij gebruik van de betaaldiensten van mollie.nl. Wij nemen de gegevens van jouw bank en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens niet op in ons systeem. Gebruikersgegevens worden door ons ook verzameld via (uitschakelbare) cookies (zoals browsertype; IP-adres), door aanmelding voor de nieuwsbrief en/of via direct mailcontact met ons. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.


Hoe zit het met social media?
De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social medianetwerken als Twitter, Instagram, Facebook, Youtube en Google. Indien je op deze knoppen klikt worden jouw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social medianetwerk. Wij adviseren je om vooraf de privacy-verklaringen van deze medianetwerken te lezen om te zien hoe deze netwerken met jouw persoonsgegevens omgaan.

 
De AVG en beveiliging 
Omdat wij hechten aan jouw privacy, houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij nemen organisatorische en technische maatregelen om (eventuele) datalekken en cyberaanvallen zoveel als mogelijk te beperken. We werken dagelijks aan de veiligheid en betrouwbaarheid van o.a. Medium Expert. Zo trainen we onze consultants, maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens op onze site invult en versleutelen wij de van jou ontvangen gegevens in ons systeem.


Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
Mocht je behoefte hebben aan meer informatie of nadere vragen hebben over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je ons daarvoor altijd benaderen. In ieder geval laten wij je hierdoor weten dat jij:
  • inzage kan krijgen in je gegevens die wij online hebben opgeslagen,
  • inzage kan krijgen hoe wij jouw gegevens verwerkt hebben,
  • de mogelijkheid hebt tot het blokkeren van jouw gegevens voor marketing, het ontvangen van een nieuwsbrief en historische analyse,
  • ons kan vragen jouw account te (laten) verwijderen,
  • als jij een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dat je hierover dan met ons contact kan opnemen. Mocht dit overleg niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten